Agenția de Credite și Burse de Studii

Bursa „Theodor Aman”
Burse pentru domeniul artelor plastice

Bursa „Theodor Aman” s-a adresat artiștilor români, licențiați în domeniu, tinerilor pictori, sculptori, graficieni. Mulți dintre aceștia au găsit, în statele în care s-au specializat, mediile optime pentru lansarea lor artistică.


Legislaţie

 1. H.G. nr. 861 din 29.07.2003

  Hotărâre privind instituirea bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice

 2. OMEdCT nr. 1419 din 29.06.2007 si O.M.C.C. nr. 2378 din 02.07.2007 MO

  Ordin privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru acordarea bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 639 din 19.09.2007

 3. O.M.E.C.T.S. nr. 3075 din 25.01.2010 si O.M.C.P.N. nr. 2068 din 08.02.2010 MO

  Ordin privind acordarea bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 137 din 02.03.2010

 4. O.M.E.C.T.S. nr. 4680 din 23.08.2010
 5. O.M.E.C.T.S. nr. 4680 din 23.08.2010-anexa

  Ordin privind aprobarea Contratului - cadru pentru acordarea bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice

 6. Decizia nr. 88 din 09.12.2010

  Baremele pentru evaluarea candidaturilor depuse pentru obţinerea burselor de studii în străinătate (bursele oferite în baza acordurilor bilaterale sau a ofertelor unilaterale; bursele instituite prin H.G. nr. 697-1996, modificată prin H.G. nr. 533-1998; bursa Theodor Aman instituită prin H.G. nr. 861-2003)

 7. O.M.E.C.T.S. nr. 3139 din 02.02.2010

  Ordin privind aprobarea taxelor percepute de Agenţia de Credite şi Burse de Studii în anul 2010

 8. Coordonate A.C.B.S. privind achitarea taxelor
 

©2012. Toate drepturile asupra materialelor prezentate apartin Agentiei de Credite si Burse de Studii