Agenția de Credite și Burse de Studii

Burse „Titu Maiorescu”
Burse pentru efectuarea de stagii în vederea formării de specialiști în domeniile de interes ale Uniunii Europene

Bursele „Titu Maiorescu” nu au avut viabilitate, deoarece intrarea României în cunoscuta criză financiară a făcut imposibilă finanțarea lor din bugetul M.E.N.C.Ș. Avem însă convingerea că, în timp, acestea vor putea fi utilizate de tinerii care vor căuta să efectueze stagii mai scurte în statele de top ale lumii.


Legislație

  1. H.G. nr. 1212 din 01.10.2008

    Hotărâre privind instituirea burselor „Titu Maiorescu” pentru efectuarea de stagii de studii de masterat - doctorat sau de cercetare în străinătate, în vederea formării de specialişti în domeniile de interes ale Uniunii Europene

  2. OMEdCT nr. 6076 din 04.12.2008

    Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului național de acordare a burselor ”Titu Maiorescu” pentru efectuarea de stagii de studii de masterat-doctorat sau de cercetare în străinătate, în vederea formării de specialiști în domeniile de interes ale Uniunii Europene

 

©2012. Toate drepturile asupra materialelor prezentate apartin Agentiei de Credite si Burse de Studii