Ministerul Educației Naționale

Bursa "V.Parvan şi N.Iorga"

Prezentarea burselor de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală "Vasile Pârvan" la Accademia di Romania din Roma şi "Nicolae Iorga" la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia, instituite prin H.G. nr. 101/2002, modificată prin H.G. nr. 918/2011.

 

Candidaţii care vor să obţină o astfel de bursă trebuie să transmită un dosar de candidatură la Agenţia de Credite şi Burse de Studii, până la termenul limită anunţat în calendarul concursului. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate şi conţinutul dosarului de candidatură se găsesc în Regulamentul acestui tip de burse şi în Comunicatul de presă privind lansarea concursului.


Pentru beneficiarii acestor burse se asigură:

 • - de Ministerul Educației Naționale, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii, o bursă în valută al cărui cuantum se stabileşte anual, în limita bugetului aprobat, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, fără a putea depăşi echivalentul în lei a 800 euro lunar. Bursa este destinată asigurării cheltuielilor de întreţinere în perioada stagiului de studii în străinătate (hrană, transport internaţional, procurare de cărţi şi rechizite, asigurarea unor cheltuieli mărunte uzuale şi, eventual, plata unor taxe şcolare).
 • - de Ministerul Afacerilor Externe cazarea gratuită la Accademia di Romania din Roma sau la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia şi utilizarea spaţiului de studiu şi cercetare al celor două instituţii

Persoanele nominalizate de Juriul de selecţie pot beneficia de bursă numai după semnarea ordinului nominal de deplasare de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

 

Legislaţia burselor de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală "Vasile Pârvan" la Accademia di Romania din Roma şi "Nicolae Iorga" la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia, instituite prin H.G. nr. 101/2002

 1. 2016-02-23 - O.M.E.N.C.S. nr. 3095 din 26.01.2016.pdf

  Ordin privind aprobarea calendarului pentru acordarea burselor de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma și „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția

 2. 2016-02-23 - O.M.E.N.C.S. nr. 3094 din 26.01.2016 semnat.pdf

  Ordin privind aprobarea criteriilor de selecție, pe categorii de candidați, pentru acordarea burselor de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia

 3. 2016-02-23 - O.M.E.N.C.S. nr. 3094 din 26.01.2016 Anexa.pdf
 4. 0000-00-00 - Eliberare diplome V. Parvan - N. Iorga.pdf
 5. 0000-00-00 - H.G. nr. 101 din 13.02.2002.pdf

  Hotărâre privind instituirea burselor de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală "Vasile Pârvan" la Accademia di Romania din Roma şi "Nicolae Iorga" la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia

 6. 0000-00-00 - H.G. nr. 918 din 14.09.2011.pdf

  Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 101-2002 privind instituirea burselor de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma și „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția

 7. 2014-08-21 - O.M.E.N. nr. 443 din 18.08.2014.pdf

  Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului național pentru acordarea burselor de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma și „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția

 8. 2014-08-21 - O.M.E.N. nr. 443 din 18.08.2014 Anexa.pdf
 9. 0000-00-00 - O.M.E.N. nr. 472 din 25.08.2014.pdf

  Ordin privind aprobarea cuantumului lunar pentru bursele de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia.

 10. 0000-00-00 - O.M.E.C.T.S. nr. 3139 din 02.02.2010.pdf

  Ordin privind aprobarea cuantumului taxelor percepute de Agenţia de Credite şi Burse de Studii în anul 2010

 11. 2016-01-05 - Parvan-Iorga - Anunt lansare 2016.pdf
 12. 2016-01-29 - Parvan-Iorga - Comunicat 2016.pdf
 13. 2016-02-11 - Vasile Parvan si Nicolae Iorga - Formular inscriere concurs 2016.pdf
 14. 2016-05-16 - O.M.E.N. nr. 560 din 07.10.2014.pdf

  Ordin privind Regulamentul de organizare și funcționare a Juriului de selecție pentru acordarea burselor de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală ”Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma și ”Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția

 

 

 

©2012. Toate drepturile asupra materialelor prezentate apartin Agentiei de Credite si Burse de Studii